logo.png

 

 

Kedves Kollégák!

Az Erdélyi Magyar Matematika Olimpia (EMMV 5-12.) 2018-2019-es tanévben a verseny megyei szakaszát (Maros megye számára) a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban szervezzük 2019. január 26-án. A versenyen részt vehet Maros megye bármely V-XII osztályos,  magyar tagozaton tanuló diákja.

A versenyre az

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebHnhQclxB_sRMux6OE-heS1ynZ_duPvn9F66e6TrkatPY4g/viewform?vc=0&c=0&w=1

linken lehet bejelentkezni, 2019 január 23-ig, kitöltve a versenyre jelentkező gyerekek adataival a megfelelő kérdőívet.

Minden 5 diák után egy (15 diák után két) felügyelő tanárt várunk.

Verseny programja:

szombat, január 26:

9:15 felügyelő tanárok érkezése, eligazítása

9:30 diákok érkezése

10:00 – 13:00 verseny

12:30 – 13:00 szakmai megbeszélés a magyar matematika tanárok számára

13:00 – 17:00 dolgozatok javítása

18:00 eredmények kifüggesztése

hétfő, január 28:

8:00 – 12:00 Óvások benyújtása a Bolyai Farkas Elméleti Líceum titkárságán

Csütörtök, január 31:

            15:00  Díjazási ünnepség a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében.

Országos Magyar Matematika Olimpia Megyei szakasz tematikája

V. osztály

Természetes számok:

            Műveletek természetes számokkal

            Közös tényező

            Maradékos osztás

            Hatványozás

            Számítási szabályok hatványokkal

            Hatványok végződései( utolsó, utolsó előtti számjegy)

            Teljes négyzetek

            A 2-es és 10-es számrendszerek

Aritmetikai feladat megoldása:

            Az egységre hozatal módszere

            Az összehasonítás módszere

            Az ábrázolás módszere

            A fordított út módszere

            A hamis feltételezés módszere

            Mozgással kapcsolatos feladatok

Logikai feladatok

VI. osztály

ALGEBRA

            Halmazok

            Természetes számok oszthatósága, ln.k.o. és lk.k.t

            Arányok, százalékos arány, aránypárok, származtatott aránypárok

MÉRTAN

            Szakaszok, szakasz felezőmerőlegese

            Szögek, csúcsszögek, egymás melletti szögek, egy pont körüli szögek, szögfelező

            Párhuzamos egyenesek, párhuzamossági axióma

            Két egyenesnek egy szelővel alkotott szögei

            Egy pont egyenes szerinti szimmetrikusa

            A kör, középponti szög, körív, egyenes és kör kölcsönös helyzete, két kör kölcsönös helyzete

LOGIKA

            Skatulyaelv, színezési feladatok, számlálási feladatok, elemi kombinatorika

VII. osztály

ALGEBRA

            Egész számok. Egyenletek az egész számokhalmazán. Diofantoszi egyenletek.

            Racionális számok halmaza, műveletek racionális számokkal, egyenletek, egyenletekkel megoldható feladatok a racionális számok halmazán

            Valós számok halmaza, irracionális számok ábrázolása

            Számítási szabályok gyökmennyiségékkel

            Műveletek valós számokkal

MÉRTAN

Négyszögek

Konvex négyszögek

Területek

            A háromszög területe

Hasonlóság

Arányos szakaszok

Az egyenlőközű párhuzamosok tétele

Thalesz tétele és fordított tétele

Szakasz felosztása adott számokkal arányos részekre

A háromszög középvonala

A trapéz középvonala

LOGIKA

Skatulyaelv, kombinatorikai feladatok, színezési feladatok

VIII. osztály

ALGEBRA

Valós számok halmaza

Intervallumok, egész rész, törtrész

Egyenlőtlenségek igazolása

Rövidített számítási képletek, tényezőkre bontás

MÉRTAN

Pontok, egyenesek, síkok

Két egyenes, két sík, egyenes és sík szöge a térben

Távolságok kiszámítása a térben

Összefutó egyenesek

Párhuzamosság a térben

Merőlegesség a térben

LOGIKA

Logikai feladatok az előző évek tematikájából

IX. osztály

ALGEBRA

            Valós számok (egész rész, törtrész, modulus, egyenlőtlenségek)

            A matematikai indukció módszere

            Számelmélet (oszthatósági feladatok, egyszerű diofantoszi egyenletek)

MÉRTAN

            Vektorok (kollinearitás, párhuzamosság, összefutó egyenesek) koordináta-rendszer nélkül

LOGIKA

            Skatulyaelv, invariancia elve, logikai szita

X. osztály

Valós számok ( hatványok, gyökmennyiségek, logaritmus)

Komplex számok ( algebrai alak, trigonometrikus alak, komplex alkalmazása a mértanban)

Függvények (monotonitás, korlátosság, függvények összetevése, injektív, szürjektív, bijektív függvények, inverz függvények) (ez a fejezet csak a 2019-2020-as tanévtől kezdődően érvényes)

XI. osztály

ALGEBRA

Mátrixok, determinánsok

MATEMATIKAI ANALIZIS

Valós számsorozatok

LOGIKA

            Skatulyaelv, invariancia elve, logikai szita, kombinatorika, rekurzió, nyerő stratégiák

XII. osztály

ALGEBRA

Műveletek, monoid, csoport, csoport morfizmus

MATEMATIKAI ANALIZIS

Függvények tanulmányozása (folytonosság, deriválhatóság)

Primitiválhatóság, primitív függvények

LOGIKA

Kombinatorikus geometria, számlálási feladatok, skatulyaelv, invariancia elve

Minden osztály tematikájához hozzátartozik az előző évek tananyaga is.

Minden feladatsor tartalmaz egy feladatot a MATLAP utolsó évfolyamának a 7,8,10-es számából.

2017

Eseménynaptár

2019. december
H K Sz Cs P Sz V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31