Teleki Sámuel Földrajzverseny – 2020

A vetélkedő két tagozaton zajlik:

1. Általános természetföldrajz (IX-XII. osztályos tanulók számára)

2. Társadalomföldrajz (X-XII. osztályos tanulók számára)

A versenyen helyezést elérő diákok a díjak mellett felvételt nyernek a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Karára

Információ

Molnár Zoltán, földrajz szakos tanár

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 0745-410554

A verseny két fordulós:

Az I. FORDULÓ a megyei döntő, amely egy esszé/ tanulmány megírása:

  1. természetföldrajz tagozaton a versenyző megyéjében található tájegységek egy felszíntípusának bemutatása (karszt, glaciális, vulkanikus, folyóvízi, lejtőmozgásos stb.)
  2. társadalomföldrajz tagozatona versenyző megyéjében található természeti erőforrások és azok hasznosítása.

Formai követelmények: PDF formátum, A4-es méretű lap, 2-3 oldal, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz, 2 cm lapszél.

Az esszé címe alatt szerepelnie kell:

Név

Helység (magyarul)

Helység (románul)

Iskola neve (magyarul)

Iskola neve (románul)

Osztály

Felkészítő tanár neve

Az esszé végén legyen feltüntetve a könyvészet (könyv címe + szerző, ill. internetes forrás esetén a teljes link)

A dokumentum nevét a következő formában kell elmenteni:

               vezetéknév_keresztnév_osztály_versenytagozat (Kiss_Andor_11_tarsadalomfoldrajz)

Az esszéket a   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ímélcímre kell elküldeni

A verseny II. FORDULÓja az országos döntő, amelyet a két hagyományos tagozaton szervezünk, írásbeli (3 óra) dolgozat alapján:

Tematika:

I. Természetföldrajz

1. A Föld mint égitest

1.1. A világegyetem. (kialakulása, elemei, jellemzői)

1.2. A naprendszer. (kialakulása, elemei, jellemzői)

1.3. A Föld tulajdonságai (mozgásai és következményei)

2. A földfelszín ábrázolása.

2.1. Földrajzi koordináták.

2.2. Térképészeti alapismeretek.

3. A Föld belső szerkezete (belső erők)

3.1. A Föld belső szerkezete

3.2. Kőzetek

3.3. A földkéreg dinamikája és a hozzá kapcsolódó jelenségek (vulkanizmus, földrengések)

4. Geomorfológiai folyamatok (külső erők felszínalakítása)

4.1. Gravitációs formák

4.2. Folyóvíz alakította felszín

4.3. Karsztfelszín

4.4. Tengerparti domborzat

4.5. Éghajlatmorfológiai formák (sivatagi felszín, jég alakította felszín)

5. Atmoszféra

5.1. A légkör összetétele és szerkezete

5.2. Időjárási elemek és légköri jelenségek (hőmérséklet, csapadék, szél, időjárási frontok)

5.3. Éghajlat és éghajlattípusok

6. Hidroszféra

6.1. A hidroszféra elemeinek (óceánok, tengerek, folyók, tavak) helye a térképen.

6.2. A hidroszféra szerepe a felszínalakításban. (4.)

6.3. A hidroszféra mint éghajlatmodosító tényező. (5.)

Gyakorlati feladatok

A világ fizikai térképének ismerete

A természet elemei közötti összefüggések elemzése és értelmezése

Grafikus ábrák szerkesztése és értelmezése

Feladatmegoldás

Földrajzi jelenségek és folyamatok felismerése képekről, filmekről

Irodalom

Tankönyvek:

Magyar nyelvre fordított jelenlegi romániai tankönyvek

Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

G. Posea – O. Mandrut: Általános természeti földrajz, Edit. Did. si Ped. – régi tankönyv

Atlaszok

Internet

Pl.

1. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/csillagaszat
2.
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz

II. Társadalomföldrajz

 

1. Politikai földrajz
2. Népességföldrajz
3. Települések földrajza
4. Természeti erőforrások
5. A világ gazdasági és geopolitikai szerveződései

5.1. Az Európai Unió (kialakulása, intézményrendszere)

Elmélyített tananyag: (a jegy kb. 15-20%-a)

6. Kulturális örökségünk:

6.1. Hunyad megye:

Déva (vár, Magna Curia - „nagy udvarház”, ferences kolostor)

Vajdahunyad (Hunyadi vár)

Őraljaboldogfalva (templom, kastély)

6.2. Fehér megye

Gyulafehérvár (vár, érseki székesegyház, Batthyáneum)

Nagyenyed ( nagyenyedi kollégium, vártemplom)

Szászsebes (evangélikus templom)

Torockó

Alvinc, Boroskrakkó (templom), Magyarigen (templom), Marosszentimre (templom),

6.3. Személyiségek:

Batthyány Ignác (1741– 1798.) erdélyi püspök, egri kanonok,

Bod Péter (1712-1769) lelkész, irodalomtörténész, egyháztörténész, történész, író

Brassai Sámuel (1797/1800-1897), nyelvész, filozófus, természettudós

Nopcsa Ferenc (1877-1933) magyar paleontológus, geológus,

Sáska László (1890 – 1978) orvos, orvosi és természettudományi szakíró.

Gyakorlati követelmények

A világ politikai térképének ismerete

A természeti és antropikus elemek közötti összefüggések elemzése és értelmezése

Grafikus ábrák szerkesztése és értelmezése

Feladatmegoldás

Humánföldrajzi fogalmak, jelenségek és folyamatok képekben és filmen

Irodalom

Tankönyvek:

O. Mandrut: Földrajz - X. osztály, Corint Kiadó

S. Negut, M. Ielenicz, ... - Földrajz - X. Osztály, T3 Kiadó

O. Mandrut: Földrajz (Napjaink alapvető környezeti problémái) - XI. osztály, Corint Kiadó

Bernek Á., Sárfalvi B.: Általános társadalomföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Atlaszok

Internet

Pl.

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/temfoldrjz.html → Általanos emberföldrajz
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz

Eseménynaptár

2022. január
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix