Fabinyi Rudolf Kémia Tantárgyverseny - 2022

A versenyre IX. – XI.-es középiskolás diákok nevezhetnek be 2 különböző témakörben (lásd a 2. fordulónál)

A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítunk a kémia iránt érdeklődő romániai magyar középiskolások tanulóinak kémia tudásuk felmérésére.

Az 1. forduló a megyei döntő; amelyen az idén évfolyamonként egy – egy olyan feladatlap kitöltését kell majd megoldani – megadott időintervallumban – amely a „kémiai legek” valamint „mindennapi kémiánk” témakörből tartalmaz kérdéseket.

 A megyei döntő időpontja: 2022. március 25., péntek 15 óra. Ekkor lesznek letölthetők a feladatlapok és ugyancsak ekkor adjuk meg a válaszokat tartalmazó feladatlapok visszaküldésének időpontját is, amely a megjelenéstől számított pár óra lesz! A feladatlapok innen letölthetők:

IX. osztályMegoldások

X. osztályMegoldások

XI. osztályMegoldások

A kitöltött feladatlapot a következő formában kell majd menteni:

 vezetéknév_személynév_osztály (IX, X vagy XI)

 és visszaküldeniThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

A feladatlap elején az alábbi kitöltendő adatok is szerepelni fognak:

Név: ………………..…..

Helység (magyarul): ……………….

Helység (románul): ……………….

Iskola neve (magyarul):  ……………….

Iskola neve (románul):  ……………….

Osztály (évfolyam): ………….

Felkészítő tanár neve és elérhetősége: …………….

A feladatlapok értékelését a versenybizottság tagjai végzik és az elért pontszám függvényében rangsorolják az eredményeket 2 csoportba: IX. osztály és X.-XI. osztály. Erről értesítést küldünk a verseny főoldalán.

 Megjegyzés: a megyei forduló kérdései az évfolyamnak megfelelő tananyag ismereteit, valamint a mindennapi életünkben előforduló anyagokkal és kémiai jelenségekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak; egy részük a kémiai „általános műveltség” körébe sorolhatók.

 A verseny 2. fordulója az országos döntő, amelyet két különböző témakörben szervezünk, írásbeli (3 óra) dolgozat alapján:

  1. Általános és szervetlen kémia a IX-es tanulók számára

 (Tananyag: VIII. oszt + IX. oszt.-ból: az atom; elemek elektronszerkezete, tulajdonságai; ionok, atomok, molekulák közötti kölcsönhatások; gázállapot; oldatok; kémiai egyensúly)

  1. Szerves kémia a X és XI-es tanulók számára

 (Tananyag: IX. oszt + szénhidrogének; alkoholok; szerves savak; XI.-nek halogénszármazékok, fenolok, aminok, karbonilvegyületek és optikai izoméria is!)

Az írásbeli tételek típusai: egyszerű választás, többszörös választás, relációanalízis, asszociáció és feladatmegoldás.

 

FONTOS: 

a fenti tételtípusokra kérünk feladatokat a résztvevő iskolák részéről megoldással együtt, (legkésőbb 2022. április 25-ig a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre),   amelyeket a zsűri tagjai felhasználnak (szükség esetén sorshúzással) a feladatlapok összeállításában.

Formai követelmény:

- a javaslatot tevő személy neve, elérhetősége

- melyik évfolyamnak javasolja - pontérték feltüntetése

- ezt szükség esetén a zsűri tagjai megváltoztathatják

Megj. a versenyen 2 azonos díj nem adható, ezért 2019. május 10-én az akkori versenybizottság, mindenkori szabályként határozta meg az alábbiakat:

  • amennyiben a díjazott diákok dolgozata azonos pontszámú, elsőbbséget élvez az, akinél nagyobb pontszáma van a kidolgozást is igénylő feladat(ok)nak és ezeket a feladatlapon szereplő sorrendben veszik figyelembe, külön-külön összehasonlítva a pontszámokat mindaddig, amíg valamelyik feladatnál eltérés mutatkozik,
  • további egyenlőség esetén, következnek a tesztcsoportok pontértékeinek az összehasonlításai, először a nagyobb pontértékű tesztek, majd fokozatosan a kisebb pontértékű kérdések.

Bibliográfia:

Tankönyvek:

     

IX. oszt.

Ábel Kiadó

2001

S. Fătu, V. David, C. Grecescu

IX. oszt.

Crepuscul

2004

E. Alexandrescu, V. Zaharia

X. oszt.

Crepuscul

2005

E. Alexandrescu, V. Zaharia, M. Nedelcu

X. oszt.

Art grup editorial

2005

L. Vlădescu, C. Tărăbăşanu

- Mihăilă, L. Irinel -Doicin

XI. oszt.

Corvin

2009

G. Tănăsescu, A. Ciobanu

A zsűri tagjait egyetemen és líceumban tanító tanárok képezik; a versenyfeladatokat is ők állítják össze majd a megyei forduló után; középiskolás tanárok esetében a zsűri tagjai csak azok a szaktanárok lehetnek, akiknek nincs versenyző diákja az adott szekcióban!

Az országos döntőn számológép (nem mobil telefon!) és periódusos rendszer használata szükséges!

További információ:

Horváth Gabriella, kémia szakos tanár:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eseménynaptár

2023. február
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix