Heinrich László Fizika Tantárgyverseny – 2022

 • Mechanika IX. osztályosok számára
 • Hőtan vagy elektromosságtan X., XI. és XII. osztályosok számára

A verseny célja

A kísérletezéssel, laborgyakorlatokkal szerzett  tapasztalat és a feladatokban való elmélyülés  a minőségi fizika tudás elengedhetetlen része. Versenyünk  a diákok kísérletező kedvének  fokozását és  feladatmegoldó készségük  fejlesztését tűzi ki célul. 

A verseny leírása

Négy évfolyam számára szervezünk egyéni versenyt: a IX. osztályosoknak mechanikából, a X., XI., és a XII. osztályos diákok pedig választhatnak a Hőtan és Elektromosságtan témakörök közül.

A verseny mozzanatai

 • Megyei forduló

A megyei forduló egy laborgyakorlatból áll, aminek a mérési jegyzőkönyvét a következő címre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. várjuk, a verseny főoldalán megadott időpontig.

A mérési feladatot el lehet végezni klasszikus, vagy telefonos alkalmazások segítségével. A kísérletek, mérések modern eszközökkel történő elvégzése többletpont megszerzésére ad lehetőséget.

Választható mérési feladatok

 • A gravitációs gyorsulás mérése
 • A jég fajlagos látens olvadáshőjének a mérése
 • Egy 4,5 V-os szárazelem (laposelem) belső ellenállásának mérése

A mérési jegyzőkönyv részei

 • a módszer ismertetése
 • a kísérleti eszközök bemutatása
 • táblázatba foglalt eredmények
 • hibaszámítás, hibaforrások

Formai követelmények:

 • PDF formátum, A4-es méretű lap, Times New Roman 12-es betű, 1,15-ös sorköz, 2 cm margók
 • A dokumentum nevét a következő formában kell elmenteni:   vezetéknév_keresztnév_oszt
  • A mérési jegyzőkönyv címe alatt szerepelnie kell:
   • Név
   • Helység (magyarul)
   • Helység (románul)
   • Iskola neve (magyarul)
   • Iskola neve (románul)
   • Osztály
   • Versenykategória megnevezése
   • Felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe

Az országos fordulóra továbbjutó diákokat és felkészítő tanáraikat értesítjük.

 1. Országos forduló

A versenyzőknek a számukra kijelölt anyagrészhez kapcsolódó tesztet kell megoldaniuk, amely egyszeres választásos kérdéseket tartalmaz:

 • fokozódó nehézségű elméleti kérdéseket
 • számításos feladatokat
 • kivetített kísérlethez kapcsolódó kérdések

Kijelölt tananyag

Mechanika

Kinematika

 • sebesség, gyorsulás
 • az egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgás
 • mozgás gravitációs térben
 • az egyenletes körmozgás

Dinamika

 • a dinamika törvényei
 • erőtípusok: nehézségi erő, merőleges nyomóerő, feszítőerő, súrlódási erő, rugalmas erő
 • az egyetemes tömegvonzás törvénye, a gravitációs erőtér
 • tehetetlenségi és nemtehetetlenségi rendszerek, a tehetetlenségi erő

Megmaradási törvények a mechanikában

 • mechanikai munka, a mechanikai energia típusai
 • a mechanikai energia megmaradási és változási törvényei

Hőtan

Termodinamikai rendszerek. Az ideális gáz termodinamikája

 • termodinamikai rendszerek, termodinamikai egyensúlyi állapot, termodinamikai folyamatok
 • az ideális gáz állapotváltozásai, gáztörvények
 • a termikus állapotegyenlet
 • energetikai fogalmak a termodinamikában: belsőenergia, mechanikai munka, hőmennyiség, kalorikus együtthatók
 • a termodinamika I. főtétele
 • a termodinamika II. főtétele
 • a Carnot-körfolyamat
 • hőerőgépek hatásfoka

Reális anyagok hőtana

 • fázisátalakulások
 • kalorimetria

Elektromosságtan

Az egyenáram előállítása

 • az elektromos áramkör
 • Ohm törvénye
 • Kirchhoff törvényei
 • ellenállások kapcsolása: soros, párhuzamos, hídkapcsolás, potenciométeres kapcsolás
 • azonos és különböző áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása
 • áramforrások üzemmódjai: üresjáratú, terheléses, rövidzárlati, töltési
 • áramkörök energetikai leírása: az elektromos energia és teljesítmény
 • elektromos áramkörök hatásfoka

Elektromágnességtan

 • egyenáramok mágneses erőtere, a mágneses indukció
 • az elektromágneses erő
 • a mágneses tér fluxusa
 • az elektromágneses indukció

Megjegyzések:

Feladatokat kérünk az írásbeli próbára a résztvevő iskolák részéről!

Határidők betartása fontos, be nem tartásuk kizáró jellegű!

Eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!

 

 

Eseménynaptár

2023. február
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix