Infinity – 2023

I. Forduló – Megyei szakasz

 • A verseny tematikája: Idősebb korosztály – mit tanulhatunk tőlük? (Older generations – what can we learn from them?)
 • A verseny munkamenete:

Készíts videófelvételt a fenti téma kapcsán, 2 perces beszéd formájában.

 • A videót a következő elnevezéssel kell feltölteni a drive-ra (megjelölve a megosztásnál, hogy a link birtokában bárki olvashatja): vezetéknév_keresztnév_város
 • Email-ben tüntesd fel a következő adatokat:

Név: ............................................

Helység (magyarul): ............................................

Helység (románul): ............................................

Telefonszám: ………………………………

Iskola neve (magyarul): ............................................

Iskola neve (románul): ............................................

Osztály: ............................................

Felkészítő tanár/tanárok neve: ............................................

Tanár elérhetősége: ……………………………..

 • A linket és a fenti adatokat, valamint a csatolt szülői nyilatkozatot (lásd lennebb) az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail-címre kell elküldeni.
 • Beküldési határidő: 2023. március 31-ig, legkésőbb 23:59-ig.
 • Munkádat egy szakmai zsűri fogja elbírálni.
 • Az elbírálás a következő kritériumok alapján történik:
 1. Érvelés, témához való hűség (logikus felépítés, eredetiség, a gondolatok összekapcsolásának gördülékeny volta) -30 pont.
 2. Nyelvhelyesség (kiejtés, hangsúlyozás, nyelvtani pontosság, szókincs változatossága, választékosság) -30 pont.
 3. Általános benyomás (az üzenet átadásának sikere). -30 pont.
 4. A részvételért -10 pont.

Javasoljuk, hogy a felvétel egy előre megírt saját szöveg alapján készüljön el.

További eligazítás igényelhető a felelős tanároktól messenger-en.II. Forduló – Országos szakasz

A verseny típusa: írásbeli, amelyen a diákok C1-es nyelvi szintnek megfelelő feladatsort oldalanak meg a következő szerkezettel:

 1. Use of English: Multiple Choice, Open Cloze, Word Formation, Sentence Transformation
 2. Writing: review / formal letter / report / proposal

Könyvészet:

 1. Advanced Writing C1 – Anna Philips, Terry Philips, Andrew Betsis, Global ELT LTD 2019
 2. Successful Writing – Proficiency – Virginia Evans, Express Publishing 2000
 3. Advanced Trainer – Second Edition – Felicity O`Dell, Michael Black, Cambridge University Press and UCLES 2015
 4. Exam Essentials Practice Tests – Cambridge English Advanced 1 – Charles Osbourne, Carol Nuttall, Natinal Geographis Learning 2015
 5. Exam Essentials Practice Tests – Cambridge English Advanced 2 – Charles Osbourne, Carol Nuttall, Natinal Geographis Learning 2015
 6. Practice Tests – Cambridge English Advanced Plus 2 – Nick Kenny, Jacky Newbrook, Pearson Education Limited 2015
 7. Cambridge CAE Practice Tests – Scott Newman, Rob Nicholas, Hamilton House Publishers 2018
 8. Advanced 10 CAE Practice Tests – Andrew Betsis, Lawrence Mamas – Global ELT LTD 2015
 9. Simply Cambridge English: Advanced 8 Practice Tests – Global ELT LTD 2015
 10. Complete Advanced – Workbook – Second Edition – Laura Matthews, Barbara Thomas – Cambridge University Press 2014
 11. Reactivate Your Grammar & Vocabulary – C1/C2Scott Newman, Rob Nicholas, Hamilton House Publishers 2018
 12. Idioms Organiser – Jon Wright, National Geographic Learning 2018

A határidő betartása fontos, be nem tartása kizáró jellegű!

 Eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!

Szakmai felelősök:       Egyed-Zsigmond Enikő, angol szakos tanár,

                        Puskás-Bajkó Albina, angol szakos tanár


ACORD GDPR

Subsemnatul/Subsemnata ……….……………………………………………………………………………………………………….., născut la data de ………………………………. în localitatea ………………………………….., județul …………………………….…….., domiciliat(ă) in …………………………………………, str. ……………………………………………………………………….. nr. ……………. bl ………………., sc …………….. ap. ………………, posesor al C.I.  seria ……………… nr. ………………………………………………. eliberat de ………………………………………………. la data de ……………………………….,

Și ……….……………………………………………………………………………………………………….., născut la data de ………………………………. în localitatea ………………………………….., județul …………………………….…….., domiciliat(ă) în …………………………………………, str. ……………………………………………………………………….. nr. ……………. bl ………………., sc …………….. ap. ………………, posesor al C.I.  seria ……………… nr. ………………………………………………. eliberat de ………………………………………………. la data de ………………………………., , în calitate de părinți / tutore sau reprezentanți legali ai minorului ……….………………………………………………………………………………………………………., CNP ……………………………………………………… născut la data de ………………………………. în localitatea ………………………………….., județul …………………………….…….., elev(ă) la unitatea de învățământ .....................................................................................................

și Organizatorii concursului „Olimpiada Multidisciplinară Bolyai Farkas” Tg.-Mures, Romania, cu sediul în Tg.Mures,  str.Bolyai nr 3., reprezentată prin Egyed-Zsigmond Enikő, responsabil secția de lb engleză,

prin prezenta declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale ale copilului nostru de către instituțiile sus-amintite în vederea participării copilului nostru la Olimpiada Multidisciplinară Bolyai Farkas.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, .................................................., în două exemplare, unul pentru părinți și unul pentru profesorul coordonator al elevului sus-numit.

DECLARANȚI

Nume / Prenume Părinte :                                                                                            Semnătura Părinte

Nume / Prenume Părinte:                                                                                            Semnătura Părinte

Nume / Prenume Profesor:                                                                                          Semnătura Profesor

Eseménynaptár

2024. július
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix