Erdélyi Főegyházmegyei Kreativitás vetélkedő

Versenyfelhívás

 2024

A gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorációs tervének megfelelően a 2024-es év mottója:

„Újuljatok meg!” (Ef 4, 23).

"23Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s 24öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény."

A mottónak megfelelően IMÁVAL MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉG ÉVE lesz 2024-ben.

Ennek jegyében hirdetjük meg újra az Erdélyi Főegyházmegyei Kreativitás vetélkedő XVI. fordulóját, amely a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek és fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Keresztelő Szent János Plébánia / Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében kerül sor 2024. április 12-13-án.

Regisztráció

A vetélkedőre a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen lehet bejelentkezni, illetve el kell küldeni az adatokat a szekciófelelősöknek is (dombormű/körplasztika és rajz - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fotó és naptár - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., plakát - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., rövidfilm és szavalat - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., irodalom - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dramatizálás/bábjáték - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zene - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tánc - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sport - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2024. február 16-ig tart a regisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet támogatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően március 10-én zárul az adatellenőrzés (a regisztrációk bevezetése után a résztvevők listájában az esetleges elírások, hibák javítása),s ugyanakkor a jelentkezők értesítést is kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategóriára pontosan milyen időpontban és helyszínen kerül sor.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, rövidfilm passzív kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése, pontosítások a részletes leírásban olvashatóak. Az alkotások beküldésének a határideje március 15. A fizikálisan behozott / elküldött alkotásokat csak a verseny díjazása után lehet visszaigényelni, külön kérésre, ezért kérjük a beküldött alkotásokra feltüntetni, hogy alkotója visszaigényli-e (a visszajuttatás módjáról utólag lesznek egyeztetések).

Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, zene, tánc, sport aktív versenykategóriák.

Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriák közül csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés. Ha valaki több aktív kategóriát is bejelöl, a regisztrációt érvénytelennek fogjuk tekinteni.

A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja, ezt követően nem tudunk újabb jelentkezőket elfogadni. A nem regisztrált résztvevők alkotásai / bemutatói nem kerülnek értékelésre. Ha a regisztráció után valaki visszalép, kérjük azonnal jelezni.

Programtervezet

A vetélkedő tervezett programja a következő:

2024. március 15: a passzív kategóriákban készült alkotások online / postai megérkezése, személyes eljuttatása a szervezőkhöz.

2024. április 3 (szerda):

- 18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése

2024. április 12 (péntek):

- versenyzők érkezése az információs központhoz (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula) * itt lesz lehetőség a csomagok elhelyezésére, amíg este majd sor kerül a szállás elfoglalására

- délután 3-tól ünnepélyes megnyitó, vetélkedők (a megnyitó helyszínén a megnyitó után azonnal, a többi helyszínen a megnyitó után egy órával)

- este 7-től vacsora a vendégeknek, zsűri és szervezőknek

- vacsora után szálláshelyek elfoglalása

2024. április 13 (szombat):

- reggeli a vendégeknek

- 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok közös találkozása

- 9,30-tól vetélkedők

- 13: ebéd

- 14-től passzív kategóriák díjazása a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében

- 18: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után az aktív kategóriákban szerzett díjak átadása.

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel.

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a szinodális egyházért programhoz való kapcsolódás, ennek keretében a fő témához – IMÁVAL MEGUJÚLÓ KÖZÖSSÉG – kapcsolódó kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket – a kategóriák zsűrizését – az adott szakterületek szakemberei dolgozzák ki. Ezeket a részleteket, a felmerülő kérdésekre adott válaszokkal együtt a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik majd a szekciófelelősök.

Megközelítési szempontok (az alábbiak irányadóak, nem kizárólagos szempontok):

A főegyházmegyei 2001-es zsinati rendelkezés szerint „„az egyes kezdeményezéseknél ne a látványos előrehaladásra való törekvés legyen a fő szempont, hanem az, hogy milyen mértékben mozdítja elő a krisztushívők, illetve a közösség lelki megújulását”. A 2023-as szinodális munkacsoport záró dokumentumából figyelembe ajánlunk néhány gondolatot: „ ami valóban élő, azok a kisközösségek ”; „ ami valóban élő, azok a kisközösségek A változást önmagunkkal kell elkezdnünk, azzal, hogy elmélyítjük az Istennel való kapcsolatunkat. Meg kell erősíteni a közös gondolkodást, együtt munkálkodást... Karonfogva kell járni…”

A főegyházmegye rendhagyó bibliai képet is választott, ami segíthet az elindulásban: a tékozló fiú kiszakadása, magányos tévelygése és elszigetelődése, illetve az atyai házba, a családi közösségbe való hazatérése. Ugyanakkor elénk állítja boldog emlékű Márton Áron buzdítását is: „Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők.”

De hasonlóan megjeleníthető a plébániai életben való részvétel vasárnapi szentmisén kívül (közös kirándulás, ismerkedés, közmunka, kisebb csoportokban és közösségekben való aktív jelenlét, szolgálataink önkéntes szellemben való felkínálása a pap vagy bárki hívása nélkül is, stb.), a lelki közösségek, az odafordulás az Egyházmegyénkben nehezen megközelíthető, elzárt településein élő szórvány közösségekhez.

PASSZÍV KATEGÓRIÁK:

Dombormű/körplasztika: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak az alkotások visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: III- V osztály, VI-VIII osztály, IX-XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Szekciófelelős: Csíki Csilla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rajz: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Minden tanügyi káder évfolyamonként maximum öt munkával jelenkezhet. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika vagy bármilyen technikával készült festmény. A műalkotások mérete A/4 vagy A/3. A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. Minden alkotáshoz meg kell adni a pályázó nevét, életkorát/osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét, az alábbi táblázatban, ami az alkotás hátlapjára kerül felragasztásra:

A PÁLYÁZÓ

 

Neve

 

Életkora/osztály

 

Pályázó iskolája

 

Iskola címe

 

Iskola e-mail címe

 

Iskola telefonszáma

 

Irányító tanár neve

 

Pályamunka címe

 

 

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat feltüntetni). Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a rajzok visszajuttatásáról az alkotókhoz (az alkotások a főesperesi központokhoz kerülnek eljuttatásra). Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

A zsűri az alábbi szempontok szerint értékeli a munkákat:

- A képi ábrázolás eredetisége

- Egyéni kreatív képi megfogalmazás

- A kompozíció és a rajzi-festészeti eszközök alkalmazásának színvonala

Díjazás: I., II., III. díj, 4 dicséret korcsoportonként, valamint különdíj.

Korcsoportok: 0-II osztály, III-V osztály, VI-VII osztály, VIII-IX osztály, X-XII osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Szekciófelelős: Csíki Csilla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotó: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab képpel lehet jelentkezni. Az alkotásokat csak digitális formában kell elküldeni, a szekciófelelősnek.

Korcsoportok: II-V, VI-IX és X-XII osztályosok

Kivitelezés: egyéni.

Szekciófelelős: Högyes Katalin – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése. Az alkotásokat csak digitális formában kell elküldeni, a szekciófelelősnek. A más módszerrel készült plakátokat is elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni.

Korcsoportok: III-V, VI-IX és a X-XII osztály.

Kivitelezés: egyéni

Szekciófelelős: Csákány Tünde-Zsóka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, minden hónapnál egy egyházi közösségi esemény megjelenítésével (amely egyházi közösségi esemény az egyházi tevékenységekben való részvételről, vagy egyházi küldetésről szól), a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

A digitálisan készülő plakátokat nem szükséges kinyomtatni, ezeket csak digitálisan kell elküldeni a szekciófelelősnek, illetve a más módszerrel készült naptárakról is elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni. A fizikálisan eljuttatott naptárak esetében, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a naptárak visszajuttatásáról az alkotókhoz. Ezekről digitális másolat készítünk az online kiállítás részére.

Korcsoportok: VI-IX és a X-XII osztály.

Kivitelezés: egyéni

Szekciófelelős: Högyes Katalin – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni a kiírásban szereplő szempontokhoz kötődő valamelyik tevékenységet. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene s, hogy mennyire érte el a film a célját. A rövidfilmeket elektronikusan elküldik a résztvevők a szekciófelelősnek.

Korcsoportok: III-IV, V-VII, VIII-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Szekciófelelős: Kiss Erzsébet – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AKTÍV KATEGÓRIÁK:

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, az imával megújuló közösség-elkapcsolatos szentírási idézet alapján.

Korcsoportok és feladat: II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza, levél, napló, monológ)

Kivitelezés: egyéni.

Szekciófelelős: dr. Bucșa Mária-Magdolna – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szavalat: Egy vers elszavalása a regisztráló diák és/vagy felkészítője által választott, a verseny tematikájával kapcsolatos két vers közül. A vers kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az elszavalására legtöbb 5 perc legyen elegendő. Minden versenyző két verssel készül, mindkét vers címét be kell küldeni a regisztráláskor, illetve a verseket is legkésőbb március 18-ig. A vetélkedő során a zsűri dönti el, hogy melyik verset kéri elszavalni. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.

Korcsoportok: 0-I, II-IV, V-VII és VIII-XII

Kivitelezés: egyéni

Szekciófelelős: Kiss Erzsébet – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is, a bemutató nem haladhatja meg a 10 percet.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-VIII, IX-XII

Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Szekciófelelős: Hajdó Piroska – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zene: Hangszeres- vagy vokális-, egyéni- vagy csoportos előadás, a vetélkedő témájával, a megközelítési szempontokkal kapcsolatos ismert- vagy egyéni szerzemény előadása.

Az előadások időtartama esetében az egyéni előadások ne haladják meg az 5 percet, a csoportos előadások a 8 percet. A fellépések beosztása miatt a szekciófelelősnek jelezni kell a megközelítő időtartalmát az előadásoknak.

Fontos a regisztrációkor pontosítani hogy a fellépés egyéni vagy csoportos lesz-e, akárcsak azt is, hogy vokális vagy insztrumentális/hangszeres. Amennyiben az egyéni vokális előadót valaki hangszerrel kíséri, ezeket a fellépéseket az egyéni vokális kategóriában fogja értékelni a zsűri, s csak a vokális előadót. Az insztrumentális/hangszeres előadásoknál kérjük a regisztrációkor közölni a hangszer megnevezését is. Lehetőleg mindenki gondoskodjon arról, hogy a saját hangszerét hozza, esetenként (pl. zongora) a szekciófelelőssel kell egyeztetni, hogy a szervezők milyen hangszert illetve milyen hangosítást tudnak biztosítani.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni- és csoportos bemutatások

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

Szekciófelelős: Bajkó Zsuzsa – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tánc: Olyan magyar népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában, amely kötődik a közösség megmaradásához, megujúlásához és a hagyományok ápolásának a küldetéséhez. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-VIII, IX-XII

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Szekciófelelős: Tamási Zsolt-József This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők négy fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg.

Korcsoportok: III-V, VI-VII, VIII-X, XI-XII

Kivitelezés: 4 fős csapatok

Szekciófelelős: Székely Szilárd János This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, videoprojektor, stb.

Eseménynaptár

2024. június
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix