VERSENYKIÍRÁS

 

 

"A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben, ...csak fel kell serkenteni."

                                                                                               BOLYAI FARKAS matematikus

 img1

A Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Líceum immár 19. alkalommal hirdeti meg a Pontszerző Matematikaversenyt az alsó tagozatos 3-4. osztályosok számára.

A VERSENY CÉLJA

A verseny fő célja az átlag feletti teljesítményre való adottságok felismerése és az adottságok képességekké fejlődésének ösztönzése, az igényes, logikus gondolkodás mérése és serkentése, a kitartás, a küzdeni tudás, az akaraterő fejlesztése, és nem utolsósorban a matematika népszerűsítése.

A JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A versenyen a 2020-2021-es tanévben is Románia iskoláinak 3-4. osztályos magyar anyanyelvű tanulói vehetnek részt. Egy iskolából tetszőleges számú versenyző indulhat.

A versenyző tanulók számára a jelentkezés önkéntes. A versenyre a tanítók benevezik tanítványaikat, vagy egyénileg a tanulók, ha a tanítók nem vállalják ezt.

Jelentkezési határidő: 2020. október 23., az első feladatsor megoldásainak beküldési határidőpontja.

Levélcím: Bolyai Farkas Elméleti Líceum 540064 Marosvásárhely, Bolyai u.3.

Kérjük, a borítékra ráírni: „Pontszerző Matematikaverseny”.

A VERSENY LEÍRÁSA

A verseny 6 fordulóban zajlik.

1. Levelező fordulók

Az első 4 levelező forduló, otthoni, önálló feladatmegoldáson alapul. A feladatsorokat és megoldókulcsokat a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium matematikatanárai állítják össze, Varga József tanár vezetésével. Minden forduló feladatsorát és megoldókulcsát elektronikus postán elküldjük a megyei versenyszervező tanárnak, ugyanakkor letölthetők a Bolyai Farkas Elméleti Líceum honlapjáról is: www.bolyai.ro

Minden feladatsor öt feladatot tartalmaz, ezek részletes megoldásait határidőre kell beküldeni a megyei versenyközpontba (iskolába). Minden levelezős feladatlap megoldására három hét áll a kisdiákok rendelkezésére.

Alsó tagozatos és matematika szakos tanárokból álló csapat javítja és értékeli a beküldött megoldásokat. Az értékelt dolgozatoknak vissza kell kerülniük az iskolákba a versenyzőkhöz abból a meggondolásból, hogy a tanulók megvitathassák megoldásaikat versenytársaikkal, tanítóikkal.

2. A megyei forduló

Zárthelyi, és szervezése kizárólag a megyei versenyközpont feladata. Erre a döntőre csak azok a tanulók kapnak részvételi jogot, akik minden levelező fordulóban részt vettek, és legtöbb pontot gyűjtöttek. Minden megyében a versenyközpont szerepet vállaló iskolára hárul a verseny levelező fordulói, valamint a megyei döntő és a díjkiosztó ünnepségnek megszervezése és lebonyolítása.

3. Az országos döntő

Az országos döntő is zárthelyi és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban kerül megrendezésre, a Román Tanügyminisztérium, valamint erdélyi szponzorok támogatásának és finanszírozásának köszönhetően. Erre minden megyéből évfolyamonként 1 vagy 2 tanuló kap meghívást, a megyei döntőben való részvétel versenyzők számarányának megfelelően. A verseny eredményét az országos záródolgozat alapján hirdetjük ki.

A VERSENY SZABÁLYZATA

  • A levelező fordulókba való nevezés díjmentes.
  • A megoldásokat A4-es méretű, négyzethálós vagy sima lapra kell írniuk!
  • A rajz kivételével kizárólag tintával írhatnak.
  • Minden levelező forduló megoldásait határidőre kell beküldeni a megyei versenyközpontnak helyet adó iskolába.
  • A dolgozat minden lapján kötelező feltüntetni a következőket: versenyző neve, melyik helységből való, iskolája, osztálya és a tanító/tanítók neve!
  • Egy lapon több feladat megoldását is beküldhetik.
  • A megyei fordulóra csak az a versenyző juthat el, aki mind a négy levelező fordulón részt vett, és a szervezők által megszabott legkisebb összpontszámot megszerezte.
  • A megyei és az országos döntőn a feladatok megoldására 2 óra áll rendelkezésükre.
  • A zárthelyi versenyen íróeszközön (toll, grafitceruza, színes ceruza, radír) és vonalzón kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. A számításokat, próbálkozásokat a kiadott üres lapokon végezhetik el.

A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓ OKAI

A versenyszabályzat be nem tartása. (hiányos adatok, a határidő után beérkezett versenydolgozatok, a levelező fordulók egyikéből való kimaradás, stb.)

DÍJAZÁS

A megyei és az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik, rendszerint a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében. A versenyeredményeket a Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Líceum honlapján is közzétesszük.

Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője emléklapot kap. Évfolyamonként első három helyezett kiemelt oklevelet és tárgyjutalmat kap. 4-10. helyezett tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak. Lehetőség van különdíj kiosztására is, a szervezőbizottság javaslata szerint.

A MEGYEI VERSENYSZERVEZŐK ÉS VERSENYKÖZPONTOK

Megye

Versenyszervező

Megyei versenyközpont

 

E-mail

Arad

Kiss Anna

Al. Gavra Pedagógusok Háza, Arad

kissannaarad@yahoo.com

Bákó

Bilibok-Antal Csilla

Dani Gergely Általános Iskola, Gyimesbükk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beszterce

Bocskai Tünde

Andrei Muresanu Főgimnázium, Beszterce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bihar

Almási Judit

Horváth János Iskolaközpont, Margitta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brassó

Bartha Izabella Cristina

15-ös Számú Általános Iskola, Brassó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bukarest

Szebeni Klári

Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fehér

Joó-Orbán Katalin

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hargita

Illyés Attila

Siklódi Lőrinc Ált. Iskola, Ditró

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hunyad

Szabó Ildikó

Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kolozs

Szabó Éva

Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kovászna

Vinczeffy Réka

Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Máramaros

Hitter Annamária

1-es Sz. Általános Iskola, Felsőbánya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maros

Ferencz Edith Mária

Jánosi Szerén

Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szatmár

Urbán Klára

Hám János Róm.-Kat. Teológiai Iskolaközpont, Szatmárnémeti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szeben

Todor-Nyárádi Zsuzsa

Báthory István Általános Iskola, Medgyes

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szilágy

Hari Tünde

Szilágy Megyei Tanfelügyelőség

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Temes

Balázs Melinda

Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A LEVELEZŐ FORDULÓK BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐI

I. forduló: 2020. október 23.

II. forduló: 2020. november 27.

III. forduló: 2020. december 18.

IV. forduló: 2021. január 29.

MEGYEI DÖNTŐ: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 2021. febr. 20.

ORSZÁGOS DÖNTŐ: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 2021. március 19-21.

ftsep2.png

fts

 

A szervező iskola elérhetősége:

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 540064 Marosvásárhely, Bolyai u. 3.

Telefon/Fax: 0040-365-882749      web: www.bolyai.ro

Pop Ágnes, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A szervezőbizottság tagjai:

Illés Ildikó, főtanfelügyelő-helyettes, Maros Megyei Tanfelügyelőség

Fejes Réka, szaktanfelügyelő, Maros Megyei Tanfelügyelőség

Mátéfi István, igazgató, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Hajdu Zoltán, igazgatóhelyettes, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Szilágyi Emőke, matematika szakos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Simon János, matematika szakos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Ferencz Edith Mária, alsó tagozatos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Fülöp Tünde, alsó tagozatos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Jánosi Szerén, alsó tagozatos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Somlay Melinda, alsó tagozatos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Szitai Tünde Klára, alsó tagozatos tanár, Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Pop Ágnes, alsó tagozatos tanár, a verseny országos szervezője,

                    Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Mindenkinek sok sikert, eredményes versenyzést kívánnak a verseny szervezői!

Igazgató:                                                                                                   Országos koordinátor:

Mátéfi István tanár                                                                                   Pop Ágnes tanár

Marosvásárhely, 2020. szeptember 21.

Eseménynaptár

2021. július
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31