Beszámoló
A
BDSz első rendezvénye a 2016-2017-es
tanévben
a
diákképviselő
megválasztásának
lebonyolítása volt. A választást megelőző napon 2
jelöltünk
nagy
szüneten
elmondhatta
kampánybeszédét, majd szeptember 21-én a szavazó
diákok eldönthették, kit választanak kettőjük közül. A
szavazatok alapján Pál Endre nyerte a választást, így a
tanévben
ő
képviseli
a
diákságot
a
vezetőségi
tanácsban.
Szeptember
28-án
Párkereső
BDSzerdát
tartottunk, melynek elsődleges célja az ismerkedés
megkönnyítése
volt.
Kb.
200
pár
beszélgetett
egymással a segítségül megadott kérdésekről.
Évnyitó
gyűlésünket
szeptember
29-én
tartottuk. Itt röviden bemutatásra került a
BDSz tevékenysége, rendezvényei és céljai.
Ez után ismerkedős, csapatépítő játékokat
játszottunk.
A
gyűlésen
több,
mint
180
érdeklődő diák vett részt.
November 10-13 között Zeteváralján megrendezésre került a Diákszervezeti tábor. Ezen
a hétvégén a kilencedikeseknek lehetőségük nyílt az ismerkedésre, betekintést nyertek a
Tentamen, Transzbolyai Rádió és BDSz működésébe, rendezvényszervező és arculati képzésen
vettek részt, valamint egy szimulációs játék során megtapasztalhatták, melyek azok a feladatok,
megoldandó problémák, és váratlan helyzetek, amelyekkel egy rendezvény szervezése során
találkozhatnak. Összesen 53 résztvevő, 3 szervező diák, valamint 4 felügyelő tanár jelenlétének
örvendhettünk.
A tisztújítást november 22-én tartottuk,
amikor
sor
került
a
tizenkettedikesek
lemondására,
valamint
a
jelölt
diákok
kampánybeszédeire. A jelen levők szavazással
dönthettek arról, hogy kit
szeretnének
az
új
vezetőségben
látni.
Az
új
vezetőség
összetétele
a
következő:
Elnök
-
Tempfli Ákos (XI. A), Alelnök - Dávid Szilárd
(XI. B), Külügyi referens - Boga Balázs (XI. B),
Arculati referens - Farkas-Hegyi Beatrix (XI. A),
Titkár
- Székely Orsolya, Vezetőségi tagok -
Markó Balázs (XI. A), Nagy Dávid Márk (X. B), Iszlai András (X. B), Horváth Kovács Mátyás
(X. F).
Közvetlenül a tisztújítás után az új elnökség már munkához is látott, ami az ösztöndíjas
projekt elindításában nyilvánult meg. A projekt célja az, hogy a városban élő, kiemelkedő
tanulmányi eredményeket elérő diákok ösztöndíjat kaphassanak. A tavalyi tanévben erre a célra
550 000 Lei-t különítettek el. Reméljük, hogy idén is legalább ennyit sikerül az összegyűjtött
aláírásokkal elérni.
December 5-6-án sor került a már hagyományossá
vált
Mikulás
posta
megvalósítására.
Több,
mint
1000
levelet osztottunk szét az osztályokban.
Következő rendezvényünk a Filmest
volt, december 15-én, melynek az iskola
díszterme
adott
helyet.
Az
Időhurok
(Predestination) című film vetítésére kb. 70
diák jött el.
A
MAKOSZ
(Romániai
Magyar
Középiskolások
Szövetésge)
december
17-én
tartotta
a
Kongresszust,
amely
a
szervezet legnagyobb döntéshozó fóruma. A
rendezvényen a BDSz is képviselte magát
10
delegáltjával
és
további
18
megfigyelővel. A kongresszuson tisztújítás
is történt, melynek eredményeként 6 bolyais
diák került be a vezetőségbe a következő
posztokon: Elnök - Bukur Tamás (XII. A),
Cenzor
-
Mátyási
Katalin
(XII.
A),
Elnökségi tagok - Boga Balázs (XI. B),
Markó Balázs (XI. A), Tempfli Ákos (XI.
A), Joldes Xénia (XI. F).
Karácsonyhoz közeledve, december 21-én nagyszüneten megszerveztük a Karácsonyi
BDSzerdát,
amikor
a
diákok
egy
karácsonyi
témájú
Instagram
fotókeret
mögé
állva
fényképezkedhettek. Fotósainknak köszönhetően kb. 250 kép készült.
A vakációról visszatérve, január 11-én, hogy megmozgassuk az embereket, harácsolást
szerveztünk az iskola udvarán. A versenybe szállók listába szedett tárgyakat gyűjtötték össze.
Január 18-án, nagyszünetben a Tanulói Statútumot promováltuk azáltal, hogy olyan
lapokat osztogattunk nekik, melyen jogaik, kötelességeik, valamint olyan dolgok szerepeltek,
amelyek tilosak számukra.
Ugyanezen a napon, délután megrendezésre került a Sakk bajnokság. A verseny
pontszerző mérkőzésekkel kezdődött, majd kiesős fordulók követték egymást. A nyertes Bustya
Balázs lett.
Azért, hogy az énekelni és táncolni vágyó diákok igényeit is kielégítsük, január 26-án
megszerveztük a Karaoké és Just Dance estet. A rendezvény első felében a bátor jelentkezők
karaoké dalokat énekelhettek, a másodikban pedig bebizonyíthatták, hogy táncos lábaik is
igazán jól járnak.
Ha még nem lett volna elég a táncból,
január
30-ára
újabb
hasonló
jellegű
rendezvényen
vehettek
részt
az érdeklődők,
ugyanis megrendezésre került az első Élő zenés
táncház, amikor néptáncoktatásra került sor. A
rengeteg résztvevő bebizonyította, hogy a mai
fiatalságnak
is
érdeke
a
kulturális
értékek
fennmaradása.
Február 14-én, a szerelmesek napját ünnepelve kiosztottuk a
Valentin-napi
postára
érkezett
leveleket,
nagyszüneten
pedig
megnyitotta
kapuit
a
BDSz
házasságkötő
iroda,
ahol
bárki
összeházasodhatott szerettével egy napra.
Tavaszhoz
közeledve,
elkezdtük
a
Tavaszi bál előszervezését. A szponzorkereső
csapatba jelentkező szervezők már el is indultak
támogatók
után
nézni.
Nekik tartott képzést
Kakassy Konrád, az R-Team képző csapat tagja
a szponzorkeresésről.

Eseménynaptár

2024. június
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30