a kezdetek…

Az első ‒ Marosvásárhelyen premiernek számító ‒ informatika szakosztály a Bolyaiban indult 1990-ben. Bár az akkori egyetlen informatika laboratórium ma már múzeumi tárgynak beillő számítógépekkel volt felszerelve, mégis bűvkörébe vonzotta a diákságot. Amíg az informatika tagozatos diákok izgatottan lépték át a labor küszöbét, addig a többiek kíváncsian kukucskáltak az ajtónyíláson. De ez már a múlté.

Ahogy teltek az évek, az informatika tagozat minden téren folyamatosan fejlődött. Nőtt az informatika osztályok száma, ez pedig a laborok és a tanárok számának növekedését is jelentette. A gyarapodás minőségben is megnyilvánult: a tanárok továbbképzőkön csiszolták szaktudásukat, a laborokat pedig egyre jobb teljesítményű gépekkel szerelték fel. Mindez az oktatás minőségének figyelemre méltó javulásához vezetett, amely jól nyomon követhető az elért eredményekben.

…ma

A 2016‒17-es tanévben a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban évfolyamonként két-két informatika szakosztály működik: egy matematika‒informatika, intenzív angol és egy matematika‒informatika, intenzív informatika tagozatos osztály. Ezekben az osztályokban a diákok elméleti és gyakorlati órákon sajátíthatják el az informatikát. Az intenzív informatika osztályokban heti három gyakorlati órával van több, mint a nem intenzív osztályokban. A gyakorlati órákon az intenzív informatika tagozaton ‒ létszámtól függően ‒ két csoportra osztva dolgoznak a diákok. A szakosztályokban tanuló diákok a C/C++ programozási nyelvet sajátítják el. XII.-ben adatbáziskezelést és dinamikus weblapszerkesztést tanulhatnak, sajátos fejlesztőkörnyezetben (Oracle, MySql, PHP nyelveken). Az oktatás négy korszerűen felszerelt informatika szakteremben folyik.

Minden diák ‒ profiltól függetlenül ‒ a számítástechnika alapjait az Információ és kommunikáció technológiája tantárgy keretében sajátítja el. Ezeken az órákon a diákok megismerkednek a számítógép felépítésével, a kerettanterv által előírt környezettel, megtanulnak alapfokon szöveget szerkeszteni és az interneten böngészni, elektronikus postán levelezni, bemutatókat készíteni, táblázatkezelőt és adatbázisokat használni.

Diákjaink a számítástechnikában való jártasságukat a kötelező órán kívül választott tantárgy keretében is fejleszthetik, ezáltal betekintést nyerhetnek a weboldalkészítés rejtelmeibe, megtanulhatják a hálózatkezelés és a képfeldolgozás technikáit, robotokat vezérelhetnek.

Céljaink között kiemelt fontosságú a diákok versenyképességének fejlesztése. Diákjaink számos középiskolai vetélkedőn próbálhatják ki erejüket: a Nemes Tihamér informatika verseny erdélyi és magyarországi szakaszán, a megyei és országos informatika, illetve alkalmazói tantárgyversenyen, az Al. Papiu Ilarian Főgimnázium által szervezett csapatversenyen, a Sapientia Tudományegyetem ECN versenyén, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium NMG Open versenyén, és még sorolhatnánk.

A megmérettetés általunk kínált lehetősége a Romániai magyar tannyelvű középiskolák országos tantárgyversenye keretében zajló Kalkulusz verseny, melyet programozói és alkalmazói kategóriákban szervezünk.

A matematika‒informatika tagozatos tanulóknak a XII. osztály végén lehetőségük van informatikából szakvizsgázni, és így segédprogramozói oklevelet szerezni. E szakvizsga két részből áll: az első rész egy gyakorlati vizsga (adatbázis-kezelés, programozás és szövegszerkesztési feladatok megoldása), a második rész pedig egy önálló munka (weblap, oktató program, játék, alkalmazás stb.) elkészítése és megvédése.

Iskolánkban ECDL-központ működik, így a diákok kedvezményes áron iratkozhatnak be, és szerezhetnek ECDL-bizonyítványt. Az informatika szakos tanárok Certiport és Oracle oktatói minősítéssel rendelkeznek, a diákoknak lehetőségük van hardver ismereteiket bővíteni, magasabb szintű adatbáziskezelést elsajátítani, s a megszerzett képesítésről nemzetközileg elismert oklevelet szerezni.