Babits Mihály a középiskolai nevelésről szólva 1910-ben azt írta: az irodalomtanítás célja a gondolkodás és a beszéd tanítása.

Ma sem gondoljuk másképp. Hiszen a gondolkodni képes ember nemcsak a problémát látja meg, hanem az ok-okozati összefüggéseket is. Felismeri és képes megtervezni a megoldáshoz vezető legjobb utat. A gondolkodó ember azt is tudja, hogy a cél megvalósításának első lépése a megfogalmazás, s hogy a megfogalmazás közelebb viszi önmagához és a másik emberhez.

De nem elég csak látni világosan és megfogalmazni a világot, a tényeket. Elengedhetetlenül szükségünk van az érzelmek megélésére, a mások helyzetét átérző képességre, az együvé tartozás felemelő örömének gyakorlására és megtartó erejének tudatosítására. Létünk szűkös, korlátok közé szorított lehetőségei között is a szabadság játékára, avagy a játék szabadságára. Minderre való az irodalom.

Iskolánk magyartanári közösségének tanári hitvallása ezért szól így: irodalmi alkotásokkal való találkozás során gondolkodni és beszélni tanítani, érzelmeket átéltetni és megértetni.

Mert hisszük, „hogy van esélye az irodalomnak, az embernek”.

A katedra tagjai:

 • Fekete Erzsébet - címzetes tanár, véglegesítő vizsga
 • Kiss Tünde – címzetes tanár, I. fokozat
 • Matei Mária – címzetes tanár, II. fokozat
 • Murvai Éva Imola – címzetes tanár, I. fokozat
 • Sikó Olga Anna – címzetes tanár, I. fokozat
 • Soós Katalin – címzetes tanár, I. fokozat
 • Szakács Mátyási Timea – címzetes tanár, II. fokozat

Diákjaink a következő versenyeken vesznek részt:

 • „Őszi szavalóverseny” iskolai szintű versmondó verseny
 • „Olvasd el, és játssz velünk!” – a verseny a nemzetközi könyvvásár rendezvénye
 • Implom József Helyesírási Verseny a középiskolás diákok helyesírási versenye
 • Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny az V–VIII. osztályosok helyesírási versenye
 • Kriza János ballada- és mesemondó verseny
 • Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny
 • Bölcs Diákok – országos szintű interdiszciplináris vetélkedő középiskolásoknak
 • Unikornis – Nyelvi olimpia középiskolásoknak
 • Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny
 • Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő IV–XII. osztályosoknak
 • Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedő középiskolásoknak

Marosvásárhely,
2017. 02. 26.

Murvai Éva Imola,
katedrafelelős