Német katedra

„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”. Négyfős katedránk tagjai időszerűnek tartják a régi mondást, hiszen napjainkban a nyelvtanulás és a nyelvismeret kiemelt fontosságúak. Iskolánk legtöbb diákja második idegen nyelvként tanulja a németet, évfolyamonként kb. 30 diák pedig intenzíven, első idegen nyelvként. Mi, némettanárok, diákjainkat a német nyelv elsajátításában, a nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésében, a német kultúra és hagyományok megismerésében a tanórákon és órán kívüli tevékenységeken is segítjük.

Katedránk minden tagja több hazai és németországi szakmai továbbképzésen vett részt. Munkánkat számos, Németországban megjelent tankönyv, nyelvtani gyakorlókönyv, hanganyag, egy 400 kötetes könyvtár segíti, valamint tanári segédanyagok és készülékek (laptop, vetítő, CD-lejátszók). Ezen anyagok nagyrészét a ZfA-tól (a Német Külügyminisztérium Külföldi Oktatásügyi Központi Hivatalától) kaptuk, mivel DSD-iskola és PASCH-iskola vagyunk. Az „Iskolák: a jövő partnerei“ kezdeményezés (PASCH) olyan iskolák globális hálózata, amelyek oktatási programjukban kiemelt figyelmet szentelnek Németországnak és a német nyelvnek. A hálózatnak ma már világszerte több mint 1700 tagja van. A DSD II felsőfokú nyelvvizsgát iskolánk XII. osztályos tanulói ingyen tehetik le.

A katedra legfontosabb tevékenységei: DSD-nyelvvizsga, Német tantárgyverseny, Szakvizsga (Atestat) a XII. intenzív osztályoknak, Kenguru-verseny, „Wer weiss was” (Ki mit tud?  vetélkedő),  kirándulások Szászvidékre.

Catedra de Limba Germana

Câte limbi știi, de atâtea ori ești om”. Cei patru membri ai catedrei de limba germană recunoaștem actualitatea proverbului vechi, deoarece în zilele noastre învățarea și cunoașterea limbilor străine  au o importanță deosebită. Majoritatea elevilor liceului nostru învață limba germană ca a doua limbă străină, iar cca 30 de elevi din fiecare promoție în regim intensiv, ca prima limbă străină. Noi, profesorii de limba germană, îi ajutăm pe elevi în timpul și în afara orelor de curs în însușirea limbii germane, în formarea competențelor de comunicare, în cunoașterea culturii și tradițiilor germane.

Toți membrii catedrei noastre au participat la mai multe cursuri de perfecționare în țară și în Germania. Activitatea noastră este sprijinită de materiale didactice, manuale, cărți de gramatică, CD-uri publicate în Germania, o bibliotecă cu 400 de volume precum și aparatură tehnică (laptop, proiector, CD-player). Majoritatea acestor materiale le-am primit de la ZfA (Biroul Central pentru Educație în Străinătate al Ministerului de Externe din Germania),  deoarece suntem școală PASCH și școală DSD . Inițiativa ”Școlile: parteneri pentru viitor” (PASCH) reunește, în cadrul unei rețele internaționale, peste 1.700 de școli  care au o legătură  specială cu Germania, acordă interes deosebit învățării limbii germane. Elevii claselor a XII-a pot obține gratuit certificatul de limba germană de nivel superior DSD II.

Cele mai importante activități ale catedrei: Examenul DSD, Olimpiada de limba germană, Atestarea competențelor lingvistice (pt. elevii din clasele intensive), Concursul Cangurul lingvist, Concursul pe echipe „Wer weiss was”, excursii în localități săsești.